मैथिली संपादकीय समिति | Maithili Editorial Committee

 1. प्रो. रमन झा
  अध्यक्ष, पी. जी. मैथिली विभाग
  एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय
  दरभंगा 846004
  बिहार
 2. डा. रवीन्द्र कुमार चौधरी
  मैथिली विभाग
  एल. बी. एस. एम. महाविद्यालय, करनडीह
  जमशेदपुर 831002
  झारखण्ड
 3. प्रो. बीणा ठाकुर
  पी. जी. मैथिली विभाग
  एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय
  दरभंगा 846004
  बिहार
 4. प्रो. इंद्र नाथ मिश्र
  अध्यक्ष, विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग
  एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय
  दरभंगा 846004
  बिहार
 5. श्री शरदेंदु चौधरी
  संपादक, पूर्वोत्तर मैथिली
  2A/39, टेक्स्ट बुक कॉलोनी
  इन्द्रपुरी , पटना 800024
  बिहार
 6. डॉ. बिनोदानन्द झा
  ओ. एस. डी., प्रमुख सचिव
  शिक्षा विभाग
  बिहार सरकार

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करू
  Bharatavani Windows App